Lånevilkor

Lånevilkor

Lånetid

-Normal lånetid är 28 dagar

-Vid reservationskö är lånetiden förkortad till 14 dagar

-För tidskrifter, musikvideor och tv-spel är lånetiden 14 dagar

-För spelfilm och dokumentärfilm är lånetiden 7 dagar

Återlämningstiden är angiven på det kvitto du får när du lånar.

Har du inte möjlighet att återlämna böckerna när biblioteket är öppet så kan du använda bokinkastet.

Omlån och reservation
Böcker och tidskrifter som inte är reserverade kan lånas om. Du kan låna om på egen hand via bibliotekskatalogen. Omlån kan göras högst tre gånger. Spelfilm, dokumentärfilm, snabblån (14 dagar) samt tv-spel får inte lånas om.

Om du vill låna en bok eller annat medie som är utlånat kan du reservera det. Du kan lägga en reservation på egen hand via bibliotekskatalogen eller kontakta personalen. Du får ett meddelande när reservationen kan hämtas. Infångad reservation står kvar i sju dagar. För tv-spel och spelfilm gäller fyra dagar.

Övertidsvarning
Du som har en registrerad och aktiv e-postadress eller ett mobilnummer kan få tillgång till tjänsten övertidsvarning. Anmäl hos personalen eller via bibliotekskatalogen. Det innebär att du får ett e-postmeddelande eller ett SMS innan lånetiden går ut.

Egen risk
Biblioteket ansvarar inte för skador som kan uppstå på egen utrustning när du använder lånade medier. Det kan gälla CD-skivor, CD-ROM, DVD och tv-spel.

Förseningsavgifter

-2 kr per medie och dag

-Spelfilm och dokumentärfilm: 5 kr per film och dag

Du blir ersättningsskyldig för förlorade, skadade eller ej återlämnade medier. För bokbussen gäller särskilda förseningsavgifter. När du är skyldig biblioteket 75 kr eller mer blir du avstängd från att låna tills skulden är betald. Du kan betala förseningsavgiften på biblioteket eller via bibliotekets hemsida.

Inköpsförslag och fjärrlån
Du kan lämna inköpsförslag på en bok, CD, tidskrift eller annat medie som saknas på biblioteket.
 
Medier som inte kan köpas in kan oftast fjärrlånas, dvs lånas in från annat bibliotek dock inte spelfilmer och dokumentärfilmer. Expeditionsavgiften är 10 kr. Kostnaden kan bli högre för beställning av kopior.

Studenter som söker kurslitteratur för studier på högskolor och universitet hänvisas till respektive universitetsbibliotek.

Lånekort
Klicka här för att skaffa lånekort.

Biblioteket i Bergavik

Bergavik


Biblioteksbussen

Biblioteksbussen


Hagby

Hagby


Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket


Lindsdal

Lindsdal


Biblioteket i Ljungbyholm

Ljungbyholm


Påryd

Påryd


Rinkabyholm

Rinkabyholm


Biblioteket i Rockneby

Rockneby


Smedby bibliotek

Smedby


Stiftsbiblioteket

Stiftsbiblioteket


Trekanten

Trekanten