Konsumentvägledning

Konsumentvägledning

Välkommen till konsumentvägledningen i Kalmar. 

Konsumentvägledare är Leif Holmström.

Inga bokade besök på grund av covid-19, endast telefon- och mailrådgivning.

Telefon- och mailrådgivning på följande tider:

Tisdagar- torsdag 13:00-17:00

------------------------------------------------

För utförligare information om konsumentfrågor klicka här

Tullslätten 4 Kalmar
Box 610, 391 26 Kalmar
Telefon: 0480-45 00 00, 0480-45 06 09

E-post till Leif Holmström/konsumentvägledaren

Om du skickar e-post till konsumentvägledaren vänligen ange bostadsadress eller telefonnummer för snabb hantering.

bild

Språk