Konsumentvägledning

Konsumentvägledning

Välkommen till konsumentvägledningen i Kalmar. Du hittar oss på huvudbiblioteket.

Konsumentvägledare är Leif Holmström.

Inga obokade besök.

Telefon- och mailrådgivning på följande tider t.o.m. 31 augusti:

Onsdagar 10:00-12:00 och 13:00-17:00.

------------------------------------------------------------

Fr.o.m. 1 september ordinarie öppettider:

Tisdagar 13:00-18:00

Onsdagar 13:00-17:00

Torsdag 13:00-17:00

------------------------------------------------

För utförligare information om konsumentfrågor klicka här

Tullslätten 4 Kalmar
Box 610, 391 26 Kalmar
Telefon: 0480-45 00 00, 0480-45 06 09

E-post till Leif Holmström/konsumentvägledaren

Om du skickar e-post till konsumentvägledaren vänligen ange bostadsadress eller telefonnummer för snabb hantering.

bild

Språk