Corona information

Förändringar av bibliotekens verksamhet med anledning av Covid-19

Nu är nästan alla våra bibliotek öppna igen. 

Biblioteken är för närvarande ingen mötesplats, vi uppmanar till korta besök på max 15 minuter. Begränsat antal besökare och ansvarsfullt avstånd gäller.Tänk på att beökstrycket på filialerna ofta är som störst vid öppning, då finns risk för köbildning.

Tänk på att stanna hemma vid minsta symptom och inte besöka biblioteken.

För mer information om vad som gäller för de mindre biblioteken, se respektive filial.

Tidningsläsning
Huvudbiblioteket är öppet för tidningsläsning kl. 8:00-10:00, ingång från Postgatan. Ett begränsat antal dagstidningar finns att läsa.
 
Kopiering och scanning
Möjlighet finns att skriva ut, kopiera och scanna på biblioteken. Observera att personalen inte hjälper till med detta.
 
Datorer och utskrifter
Observera att vi inte erbjuder hjälp vid datorerna. På de flesta filialer, förutom Smedjan och Rinkabyholm, finns en dator som går att använda i 15 minuter. Det går även att skriva ut.
 

Studierum
Alla våra studierum är stängda.

 

Låna om flera gånger än vanligt
Vi erbjuder fler omlån än vanligt. Observera att det inte gäller fjärrlånade böcker och inte heller reserverade böcker. Läs mer här.

 

Take away utlämning av reserverade böcker på huvudbiblioteket
Om du inte vill besöka biblioteket erbjuder huvudbiblioteket take away utlämning på följande tider:
Måndag-fredag 11:00-11:15 och 17:00-17:15, helger kl. 15:00-15:15, utlämning vid ingången mot Postgatan.

Språk