Vill du ställa ut på biblioteken i Kalmar

På biblioteken finns det möjlighet att ha utställningar. Du kan ställa ut under perioden december – januari eller under perioden maj – augusti. Är du intresserad av att ställa ut under vinterperioden vill vi ha din ansökan mellan 1 – 31 augusti. Är du intresserad av att ställa ut under sommarperioden vill vi ha din ansökan mellan 1 – 31 januari.

Beskriv kortfattat syftet med din utställning samt exempel på vilka bilder, material och text som du vill ställa ut.

Om du blir antagen att ställa ut på Kalmar stadsbibliotek ordnar du själva med alla praktiska detaljer kring utställningen samt marknadsföring. Din utställning får inte ha kommersiellt syfte och det är inte tillåtet att ställa ut rasistiska, sexistiska eller kränkande material.

Om du vill ställa ut på något av våra filialbibliotek, kontakta respektive bibliotek för överenskommelse. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Välkommen med din ansökan till: stadsbiblioteket@kalmar.se

Utställningspolicy

Policy för biblioteken i Kalmar kommun avseende program- och utställningsverksamhet 
 
Innehåll
Innehållet i program eller utställningar får inte strida mot svensk lagstiftning eller mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Kalmar bibliotek ansvarar för att programverksamhet och utställningar sammantaget präglas av allsidighet och belyser olika åsiktsyttringar i samhället. 
 
Villkor huvudbiblioteket Kalmar
Utställaren ordnar själv med alla praktiska göromål kring utställningen samt marknadsföring. Biblioteken kan stötta med marknadsföring via sociala medier. Biblioteken har inga försäkringar som täcker skadat eller försvunnet material och biblioteken har inte möjlighet att ansvara för eller bevaka utställningen.  
 
Ansökan
Utställaren ansöker via mail till kontaktpersoner på biblioteket med en beskrivning av syftet med utställningen samt exempel på bilder, material och text som ska ställas ut. Utställningar får inte ha kommersiellt syfte. 
 
Ansökningar om att ställa ut på huvudbiblioteket ska göras till någon av kontaktpersonerna mellan 1 januari - 31 januari för utställning under vår och sommar innevarande år.  
 
Ansökningar om att ställa ut på huvudbiblioteket under höst och vinter ska göras till någon av kontaktpersonerna mellan 1 augusti – 31 augusti för utställning innevarande år.  
 
Beslutad i kultur- och fritidsnämnden 1 juni 2017. 
 

Språk

Biblioteket i Bergavik

Bergavik

Biblioteksbussen

Biblioteksbussen

Hagby

Hagby

Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket

Lindsdal

Lindsdal

Biblioteket i Ljungbyholm

Ljungbyholm

Påryd

Påryd

Rinkabyholm

Rinkabyholm

Biblioteket i Rockneby

Rockneby

Smedby bibliotek

Smedby

Stiftsbiblioteket

Stiftsbiblioteket

Trekanten

Trekanten