Utställningspolicy

Vill du ställa ut på biblioteken i Kalmar

På biblioteken finns det möjlighet att ha utställningar. På grund av huvudbibliotekets flytt under 2020 skjuts utställningar på huvudbiblioteket upp på framtiden.

Om du vill ställa ut på något av våra filialbibliotek, kontakta respektive bibliotek för öveneskommelse. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Utställningspolicy

Policy för biblioteken i Kalmar kommun avseende program- och utställningsverksamhet 
 
Innehåll
Innehållet i program eller utställningar får inte strida mot svensk lagstiftning eller mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Kalmar bibliotek ansvarar för att programverksamhet och utställningar sammantaget präglas av allsidighet och belyser olika åsiktsyttringar i samhället. 
 
Villkor huvudbiblioteket Kalmar
Utställaren ordnar själv med alla praktiska göromål kring utställningen samt marknadsföring. Biblioteken kan stötta med marknadsföring via sociala medier. Biblioteken har inga försäkringar som täcker skadat eller försvunnet material och biblioteken har inte möjlighet att ansvara för eller bevaka utställningen.  
 
Ansökan
Utställaren ansöker via mail till kontaktpersoner på biblioteket med en beskrivning av syftet med utställningen samt exempel på bilder, material och text som ska ställas ut. Utställningar får inte ha kommersiellt syfte. 
 
Ansökningar om att ställa ut på huvudbiblioteket ska göras till någon av kontaktpersonerna mellan 1 januari - 31 januari för utställning under vår och sommar innevarande år.  
 
Ansökningar om att ställa ut på huvudbiblioteket under höst och vinter ska göras till någon av kontaktpersonerna mellan 1 augusti – 31 augusti för utställning innevarande år.  
 
Beslutad i kultur- och fritidsnämnden 1 juni 2017. 
 

Språk