Lekoteket

Lekoteket

På lekoteket kan barn och ungdomar med särskilda behov låna hem sinnesstimulerande och pedagogiska leksaker. Allt material är speciellt utformat för att utforska och väcka nyfikenhet samt skapa lust att kommunicera och inspirera.

Utlåningen görs i stadsbibliotekets regi genom vanliga lånekort.

Lekoteket drivs av RBU Kalmar, Förbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Lekoteket är finansierat genom insamling i samband med en julkonsert 2013 på initiativ av Pierre Edström (FP), Jan-Ingemar Lundström (M) och Birgitta Axelsson Edström (FI). Bidrag har även lämnats av Rotary Kalmar, Rotary Kalmar Nyckel, Rädda Barnen i Kalmar distrikt och Rebeckalogen i Kalmar.

Kontaktpersoner: Trine Nyberg 076-780 46 82 och Anna Samby 070-815 92 94

Mail: kalmarlokal@rbu.se

 

Språk