Fjärrlåneansökan

Avgift vid fjärrlån

Avgiften vid fjärrlån är 10 kr per bok. Kostnaden kan bli högre för beställning av kopior.

Fjärrlåneansökan

Språk