GDPR

GDPR

Personuppgifter/GDPR på Kalmar stadsbibliotek

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gälla. Den innehåller regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PuL).

För att vara låntagare på Kalmar stadsbibliotek behöver vi spara dina personuppgifter. Uppgifterna vi sparar om dig är i huvudsak namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer.

Biblioteket kommer inte att använda dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna böcker, boka dator, ladda ner e-böcker eller använda bibliotekets digitala tjänster

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i låntagaregistret. Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade.

Om du inte har varit aktiv hos oss på fem år kommer ditt lånekonto automatiskt att raderas.

Språk