Förbindelseavtal

Lånekonto för barn och unga under 18 år- Vårdnadshavares förbindelseavtal

Lånekort Att låna är gratis. Allt barnet behöver är ett bibliotekskonto med lånekort och pinkod. Det används också för att ladda ner e-böcker, boka datorer, låna om och reservera via internet och för att använda vissa databaser. Samma konto används på alla bibliotek i Kalmar kommun liksom på biblioteksbussen. 
 
Vårdnadshavare ansvarar för alla lån som barnet gör på sitt bibliotekskonto och blir ersättningsskyldig för förlorade, skadade eller ej återlämnade medier. Därför måste ansvarig vårdnadshavare fylla i ett Förbindelseavtal för att barn under 18 år ska kunna få ett lånekort.
 
Läs hela förbindelseavtalet. Går bra att skriva ut och lämna in på ditt närmaste bibliotek.

Språk