Äppelhylla

Äppelhylla

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar.

Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan.

På en Äppelhylla hittar du böcker för och om barn med funktionsnedsättning. Böcker som väcker läsglädje, men också ger stöd och inspiration till dig som är vuxen. Där finns också informationsmaterial om olika funktionsnedsättningar för både barn och vuxna.

Teckenspråksböcker
Teckenspråket har ingen skriven form. Böcker på teckenspråk är berättelser eller TV-program på DVD. Det kan vara enklare berättelser, nyhetsprogram, boktips eller hela böcker som översatts till teckenspråk.

Taktila böcker
I taktila böcker är bilderna anpassade för att läsas med fingrarna. Bilderna kan vara uppbyggda av olika material, till exempel tyg, skinn, plast. Texten i boken består av både punktskrift och storstil. En taktil bilderbok har ofta en tryckt bok som förlaga.

Punktskrift
Böcker med punktskrift läses med fingrarna. Det finns olika sorters punktskriftsböcker, beroende på läsarens behov. Det finns böcker för nybörjare, och för mer vana läsare.

Lättlästa böcker
Lättlästa böcker har kortare text och enklare meningar, och finns i olika svårighetsgrader. Det finns lättlästa böcker både för barn och vuxna. Alla får låna lättlästa böcker.

Daisytalböcker
En talbok är en bok som är inläst på en cd-romskiva. Möjligheten att låna talböcker har alla som av olika anledningar inte kan läsa böcker med svartskrift.

Bok och daisy
Bok & DAISY är en kombination av en tryckt bok och samma bok inläst på cd-rom. Texten kan vara inläst med olika hastigheter. Precis som med en DAISY-talbok behövs det en särskild DAISY-spelare eller ett program till din dator för att lyssna på den. Vi har DAISY-spelare till utlån. Du lånar bok och Daisy-skiva tillsammans. Skivan finns i en ficka inne i boken.

Språk