Släktforskning

Lär dig släktforska. På biblioteken i Kalmar finns böcker, tidskrifter och databaser för dig som vill släktforska.

Om du vill ha hjälp att komma igång med din släktforskning kan du vända dig till Kalmar Läns Genealogiska förening KLGF. Biblioteket samarbetar med KLGF.

Kurser i släktforskning anordnas under året. På Kalmar stadsbibliotek finns bokningsbara datorer för släktforskning.

Du har bland annat tillgång till följande resurser:

Arkiv Digital

Svar (Riksarkivet)

PLF – Person- och Lokalhistoriskt forskarcentrum

Sveriges Befolkning

Sveriges Dödbok

Begravda i Sverige

Emigranten Populär

Emibas

CD-Emigranten

Söder i våra hjärtan

Kyrkoboksmaterial och domböcker


Länkar:

KLGF (Kalmar läns genealogiska förening)

Sveriges släktforskarförbund (Rötter)

Nybörjarhandbok i släktforskning från ArkivDigital

Sök

Språk