Särskilda behov

Alla barn behöver böcker och har rätt att uppleva läsglädje. Men alla böcker passar inte alla barn. Läsglädje kan förmedlas i många former, bara fantasin sätter gränser.

På huvudbiblioteket finns en hylla som heter särskilda behov. Där finns medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar.

Här finns böcker som väcker läsglädje men också ger stöd och inspiration till dig som är vuxen. Här hittar du även böcker för och om barn med funktionsnedsättning.

Teckenspråksböcker
Teckenspråket har ingen skriven form. Böcker på teckenspråk är berättelser eller TV-program på DVD. Det kan vara enklare berättelser, nyhetsprogram, boktips eller hela böcker som översatts till teckenspråk.

Taktila böcker
I taktila böcker är bilderna anpassade för att läsas med fingrarna. Bilderna kan vara uppbyggda av olika material, till exempel tyg, skinn, plast. Texten i boken består av både punktskrift och storstil. En taktil bilderbok har ofta en tryckt bok som förlaga.

Punktskrift
Böcker med punktskrift läses med fingrarna. Det finns olika sorters punktskriftsböcker, beroende på läsarens behov. Det finns böcker för nybörjare, och för mer vana läsare.

Lättlästa böcker
Lättlästa böcker har kortare text och enklare meningar. Det finns lättlästa böcker för barn, ungdomar och vuxna.

Daisytalböcker
En talbok är en bok som är inläst på en cd-romskiva. Möjligheten att låna talböcker har alla som av olika anledningar inte kan läsa böcker med svartskrift.

Legimus
Har du särskilda behov av att lyssna på böcker istället för att läsa tryckt text? Här finns mer information om Legimus. 

E-biblioteket
I vårt digitala bibliotek har du tillgång till e-böcker och e-ljudböcker som du kan ladda ner till din mobil, surfplatta eller dator. Här finns mer information om e-biblioteket. 
 

 

Sök

Språk