Låneregler på Kalmar stadsbibliotek

Lånekonto

Att låna är gratis. Du behöver ett bibliotekskonto med lånekort och pinkod. Det använder du också för att ladda ner e-medier, boka datorer, låna om och reservera via internet och för att använda vissa databaser. Du använder samma konto på alla bibliotek i Kalmar kommun liksom på biblioteksbussen. Lånekortet är en personlig värdehandling. Du ansvarar för alla lån som görs. Anmäl snarast om du förlorar kortet. Förnyat lånekort kostar 20 kr för vuxna och 10 kr för barn. Vårdnadshavare ansvarar för barnets lånade medier tills barnet fyller 18 år.

Lånetid

- Normal lånetid är 28 dagar

-Vid reservationskö är lånetiden förkortad till 14 dagar

- För tidskrifter, musikvideor och tv-spel är lånetiden 14 dagar

- För att låna tv-spel och spelfilm (dvd) måste man ha fyllt 15 år

- För spelfilm och dokumentärfilm är lånetiden 7 dagar

Återlämningstiden är angiven på det kvitto du får när du lånar samt under ”Mina sidor” på bibliotekets hemsida. Har du inte möjlighet att återlämna böckerna när biblioteket är öppet så kan du använda bokinkastet. Så snart lånet är återlämnat, och eventuella räkningar är betalda, raderas det från ditt bibliotekskonto.

Omlån och reservation

Medier som inte är reserverade kan lånas om, dock inte snabblån (14 dagar). Böcker och CD-skivor kan lånas om tre gånger. Spelfilm, dokumentärfilm, musikdvd, tidskrifter och Tv-spel kan lånas om en gång. Du kan låna om på egen hand via bibliotekets webbplats.

Om du vill låna en bok eller annat media som är utlånat kan du reservera det. Du kan lägga en reservation via bibliotekskatalogen eller kontakta personalen. Du får ett meddelande när reservationen kan hämtas. Infångad reservation står kvar i sju dagar. För tv-spel och spelfilm gäller fyra dagar.

Övertidsvarning

Du som har en registrerad och aktiv e-postadress eller ett mobilnummer kan få tillgång till tjänsten övertidsvarning. Anmäl hos personalen eller via bibliotekets hemsida. Det innebär att du får ett e-postmeddelande eller ett SMS några dagar innan lånetiden går ut.

Egen risk

Biblioteket ansvarar inte för skador som kan uppstå på egen utrustning när du använder lånade medier. Det kan gälla CD-skivor, CD-ROM, DVD och tv-spel.

Förseningsavgifter

-2 kr per medie och dag

- Spelfilm och dokumentärfilm: 5 kr per film och dag

Du blir ersättningsskyldig för förlorade, skadade eller ej återlämnade medier. För bokbussen gäller särskilda förseningsavgifter. När du är skyldig biblioteket 75 kr eller mer blir du avstängd från att låna tills skulden är betald. Du kan betala förseningsavgiften på biblioteket eller via bibliotekets hemsida.

Inköpsförslag och fjärrlån

Du kan lämna inköpsförslag på medier som saknas på biblioteket. Medier som inte kan köpas in kan oftast fjärrlånas, dvs lånas in från annat bibliotek dock inte spelfilmer och dokumentärfilmer. Avgiften vid ett fjärrlån är 10 kr per bok. Kostnaden kan bli högre för beställning av kopior.

Studenter som söker kurslitteratur för studier på högskolor och universitet hänvisas till respektive universitetsbibliotek.

Vid registrering av ett bibliotekskonto godkänner jag:

-bibliotekets låneavtal och det ersättningsansvar som följer.

-att mina personuppgifter lagras i bibliotekets datasystem. Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/ organisationer och kommer bara att användas för bibliotekets verksamhet.

Kontakta biblioteket om du vill avsluta ditt bibliotekskonto. Alla medier måste då vara återlämnade och eventuella räkningar eller övertidsavgifter betalda.

Sök

Språk