Låneregler på Kalmar stadsbibliotek

Så här lånar du
Att låna på biblioteket är gratis, men du måste vara registrerad. Du använder ditt personnummer eller lånekortsnummer samt pinkod för att låna, reservera eller låna om via internet. Det går även att boka dator och använda vissa databaser. Du använder samma konto på alla bibliotek i Kalmar kommun och på biblioteksbussen.


Återlämningstiden är angiven på kvittot du får när du lånar, samt under ”mina sidor” på bibliotekets webbplats: bibliotek.kalmar.se. Har du inte möjlighet att återlämna böckerna när biblioteket är öppet så kan du använda
bokinkastet. Så snart lånet är återlämnat och eventuella räkningar är betalda, raderas det från ditt bibliotekskonto.

Biblioteket ansvarar inte för skador som kan uppstå på egen utrustning när du använder lånade medier. Det kan gälla CD-skivor, DVD och TV-spel.

Lånetid

  • Normal lånetid 4 veckor
  • Snabblån eller lån med kö 14 dagar
  • Tidskrifter 14 dagar
  • TV-spel (15-årsgräns) 14 dagar
  • Musikfilm 14 dagar
  • Dokumentärfilm 7 dagar
  • Spelfilm (15-årsgräns) 7 dagar

Reservation
Om du vill låna en bok eller annat medie som är utlånat kan du reservera det. Du kan lägga en reservation via bibliotekskatalogen eller kontakta personalen. Du får ett meddelande när reservationen kan hämtas.
Reservationer ska hämtas inom sju dagar. För TV-spel och filmer gäller fyra dagar.

Omlån
Medier som inte är reserverade kan lånas om, dock inte snabblån (14 dagar). Böcker och CD-skivor kan lånas om tre gånger. Spelfilm, dokumentärfilm, musikdvd, tidskrifter och TV-spel kan lånas om en gång. Du kan låna om på egen hand via bibliotekets webbplats.

Övertidsvarning
Du som har en registrerad och aktiv e-postadress eller ett mobilnummer kan få tillgång till tjänsten övertidsvarning. Anmäl dig hos personalen eller via bibliotekets webbplats. Det innebär att du får ett e-postmeddelande eller ett sms några dagar innan lånetiden går ut.

Förseningsavgifter
Överskriden lånetid kostar 2 kronor per lån och dag, filmer 5 kr per film och dag. Du blir ersättningsskyldig för förlorade, skadade eller ej återlämnade medier. För bokbussen gäller särskilda förseningsavgifter. När du är skyldig biblioteket 75 kr eller mer blir du avstängd från att låna tills skulden är betald. Du kan betala förseningsavgiften på biblioteket eller via bibliotekets webbplats. Vårdnadshavare ansvarar för barnets lånade medier tills barnet fyller 18 år.

Inköpsförslag och fjärrlån
Du kan lämna inköpsförslag på medier som saknas på biblioteket. Medier som inte kan köpas in kan oftast fjärrlånas, dvs lånas in från annat bibliotek dock inte filmer. Avgiften är 10 kronor, kostnaden kan bli högre vid kopior.

Studenter som söker kurslitteratur för studier på högskola och universitet hänvisas i första hand till respektive universitetsbibliotek.

Sök

Språk