Personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter på Kalmar stadsbibliotek

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gäller. Den innehåller regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PuL).

För att vara låntagare på Kalmar stadsbibliotek behöver vi spara dina personuppgifter. Uppgifterna vi sparar om dig är i huvudsak namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer.

Biblioteket kommer inte att använda dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna böcker, boka dator, ladda ner e-böcker eller använda bibliotekets digitala tjänster.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i låntagaregistret. Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade.

Om du inte har varit aktiv hos oss på fem år kommer ditt lånekonto automatiskt att raderas.

Här kan du läsa Kalmar kommuns integritetspolicy.

Sök

Språk