Application for interlibrary loan

Does the library not have the book you want to borrow? In that case, we can order books from other libraries, both in Sweden and abroad. It is called making an interlibrary loan. It is also possible to order articles from newspapers and magazines.
More about Application for interlibrary loan

Bokcirkelkassar

Låna en bokcirkelkasse och läs tillsammans med dina vänner
More about Bokcirkelkassar

Café Systraströmmen

På huvudbibliotekets entréplan finns Café Systraströmmen.
More about Café Systraströmmen

Databases

Do you want to read the latest issue of a magazine, find an article or search for facts on a particular topic? Then you can use the library's databases! You can access all the databases from the library's computers. You can also use many of the databases from home if you log in with a library card number and PIN code.
More about Databases

Datorer, utskrifter, kopiering och scanning

På de flesta av våra bibliotek kan du låna en dator eller surfa på vårt trådlösa nätverk. Du kan skriva ut på biblioteket via din telefon, din egen dator eller bibliotekets datorer.
More about Datorer, utskrifter, kopiering och scanning

Grupprum

På huvudbiblioteket kan du boka ett grupprum.
More about Grupprum

It-hjälp

Vi erbjuder enklare handledning av digitala tjänster i mobil, surfplatta eller dator.
More about It-hjälp

Kalmar länssamlingen

På huvudbibliotekets nedre plan finns Kalmar länssamlingen. Här finns litteratur med anknytning till Kalmar län inklusive Öland
Mer om kalmar länssamlingen

Konsumentvägledning

Välkommen till konsumentvägledning i Kalmar och Nybro kommun.
Mer om konsumentvägledningen

Meröppet

En del av våra filialer erbjuder meröppet. Att biblioteket är meröppet innebär att du som låntagare har tillgång till biblioteket även när det inte finns personal tillgänglig.
Mer om vilka bibliotek som erbjuder meröppet.

Ny i Sverige

En sida med information för dig som är ny i Sverige.
Mer om ny i sverige

Släktforskning

Lär dig släktforska. På biblioteken i Kalmar finns böcker, tidskrifter och databaser för dig som vill släktforska.
Mer om släktforska på biblioteket

Submit purchase suggestions

Here you can make purchase suggestions for books, CDs, films or anything else that you think the library should buy.
Lämna inköpsförslag

Särskilda behov

Här finns information för dig som har svårt att läsa vanliga böcker eller som har svårt att ta dig till biblioteken. Här finns även information om tillgängligheten på biblioteken.
Mer om särskilda behov

Search the catalogue

Language