Boken kommer

Boken kommer

Om du inte kan komma till biblioteket, så kan biblioteket komma till dig. Tjänsten är till för dig som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta dig till biblioteket.

Boken kommer hem till dig.

Results list

423572
eBook:Bombmaffian:2021 eBook
Author: Gladwell, Malcolm
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: K.54/DR
Media class: eBook
Publisher: Mondial Elib
Resource type: Electronic material
På en sömnig flygbas i Alabama under åren före andra världskriget la en liten grupp avhoppade piloter fram en radikal idé: Tänk om vi kan göra flygbombningen så pricksäker att framtidens krig kommer utkämpas helt och hållet i luften? Bombmaffian berättar historien om vad som hände när den drömmen sattes på prov. Vi får följa ett tillbakadraget holländskt geni, Winston Churchills sluga andreman och generalen som beordrade en av de blodigaste attackerna under hela andra världskriget. I ett undanskymt hörn av historien söker Malcolm Gladwell svar på frågor om moral, besatthet och krigets psykologi. Vad händer när framsteg ställs mot människoliv?/Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423577
eBook:Populärvetenskapens poetik och retorik:2021 eBook
Author: Brändén, Henrik
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Bf/DR
Media class: eBook
Publisher: Celanders förlag Elib
Resource type: Electronic material
En liten bok om konsten att förklara det komplicerade av den erfarne vetenskapsskribenten Henrik Brändén. Henrik Brändén är kanske inte så känd men han är en av våra stora folkbildare. Genom åren har han genom böcker och föreläsningar skapat förståelse och intresse för komplicerade biologiska sammanhang. När han nu i Populärvetenskapens poetik och retorik skriver om författarskap är det en pärla som ingen skrivande eller läsande människa bör missa. Titelns poetik och retorik fångar det som gör boken är så bra. Den handlar om teknik, om hur man bygger texter, men lika mycket om subtila och konstnärliga aspekter. En bok jag tror är minst lika bra för den som vill skriva skönlitterärt; den är helt enkelt en pärla för alla som är intresserade av böcker och hur de skrivs. Per Kornhall, författare och doktor i systematisk botanik/Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423468
eBook:Öländsk historia:2021 eBook
Author: Lundgren, Kurt
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ncbe/DR
Media class: eBook
Publisher: Lingstad Bok & Bild Elib
Resource type: Electronic material
Boken handlar om brott och straff, om fattigdom och förtryck, om den öländska skogen, vildsvinen, kungsgårdarna, om Ölands sista avrättning och den hårda behandling kvinnor utsattes för. Boken bygger på historisk forskning i svenska arkiv och presenterar många unika och okända fakta om Öland. Öländsk historia är berättelser om hur det egentligen var - ett titthål ner i det förgångna./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423417
eBook:Ordstadium, primitiv grammatik - arbetsmaterial:2017 eBook
Author: Johansson, Iréne
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: F/DR
Media class: eBook
Publisher: Hatten Förlag Elib
Resource type: Electronic material
Arbetsmaterial tillhörande boken Ordstadium - teoribok./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423418
eBook:Enkel grammatik - arbetsmaterial:2017 eBook
Author: Johansson, Iréne
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: F/DR
Media class: eBook
Publisher: Hatten Förlag Elib
Resource type: Electronic material
Arbetsmaterial tillhörande boken Enkel grammatik - teoribok./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423419
eBook:Samtal om tal:2017 eBook
Author: Bengtsson, Karin
Author: Johansson, Iréne
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: F/DR
Media class: eBook
Publisher: Hatten Förlag Elib
Resource type: Electronic material
Denna bok handlar om det mänskliga talet. Barnet lär sig att rikta sitt lyssnade och förstå andras tal. Samtidigt förvärvar barnet viktiga kunskaper om språkets delar som brukar kallas fonologi och prosodi och lär sig att göra sådana rörelser i talorganen att talade ord, fraser och satser bildas. Boken innehåller ett teori- och ett metodikavsnitt samt ett längre appendix med presentationer av material. Boken skrevs och publicerades som en forskningsrapport 2002 utifrån de erfarenheter som gjordes inom forskningsprojektet Tal-, mun- och bettfunktion hos barn med Downs syndrom 1993 - 2003. Projektets material och metodik utprövades samtidigt på barn, unga och vuxna med olika diagnoser på olika håll i Sverige och Norge. En modell för talträning presenteras i boken där den bärande tanken är att barnens egen medvetenhet och kunskaper om tal är viktiga förutsättningar för utvecklandet av talets färdigheter. Centralt i bokens övningar är hjälpmedlet mutterplatta./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423420
eBook:Ordstadium, primitiv grammatik - teoribok:2017 eBook
Author: Johansson, Iréne
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: F/DR
Media class: eBook
Publisher: Hatten Förlag Elib
Resource type: Electronic material
Bok nummer 2 i serien om språkträning enligt Karlstadmodellen. Denna bok handlar om den fas i språkutvecklingen då barnet börjar använda 40-50 ord i sin egen spontana kommunikation. Samtidigt tillägnar hen sig förståelsen av ungefär fyra gånger så många ord samt inser det viktiga i att två ord kan kombineras med varandra till små satser. Boken innehåller ett kort teoriavsnitt om pedagogik och språkutveckling, förslag till en plan över språkträningen samt sex kapitel med motiveringar, instruktioner och materialförslag till olika övningar. Denna bok skrevs för många år sedan. Då var språkbruket ett annat än i dag liksom tankemönstren kring vissa företeelser. Om jag hade haft möjligheten att skriva om texterna i dag hade såväl ordbruk som vissa delar av innehållet varit på ett annat sätt. Nu har boken blivit e-bok men jag ber läsaren ha dessa fakta i minnet vid läsning av texten. Med förhoppning att bokens innehåll kan vara till nytta! Boken skrevs och publicerades 1990 utifrån de erfarenheter som gjordes av 58 barn och deras vuxna inom forskningsprojektet Tidig språkstimulering av mongoloida barn 1981-1986. Parallellt med projektet utprövades övningar och material på barn och unga med olika diagnoser inom ramen för barnhabiliteringen på olika orter i Sverige./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423298
eBook:Enkel grammatik - teoribok:2017 eBook
Author: Johansson, Iréne
Year: 2017
Language: Swedish
Shelf mark: F/DR
Media class: eBook
Publisher: Hatten Förlag Elib
Resource type: Electronic material
Bok nummer 3 i serien om språkträning enligt Karlstadmodellen. Denna bok handlar om den fas i språkutvecklingen då barnet börjar använda grammatiska regler för att skapa korta, enkla satser. Ordförrådet ökar snabbt och barnet börjar ordna orden i ordförrådet till olika typer av kategorier. Samtidigt utvecklar barnet sina samtalsfärdigheter dramatiskt. Boken innehåller ett kort teoriavsnitt om pedagogik och språkträning, förslag till en plan över språkträningen i form av 12 olika träningspaket samt ett längre materialavsnitt med motivering, målsättning, materialpresentation, metodikförslag och tillämpningsförslag för varje material. Denna bok skrevs för många år sedan. Då var språkbruket ett annat än i dag liksom tankemönstren kring vissa företeelser. Om jag hade haft möjligheten att skriva om texterna i dag hade såväl ordbruk som vissa delar av innehållet varit på ett annat sätt. Nu har boken blivit e-bok men jag ber läsaren ha dessa fakta i minnet vid läsning av texten. Med förhoppning att bokens innehåll kan vara till nytta! Boken skrev och publicerades 1996 utifrån de erfarenheter som gjordes vid utprövningar av material och metodik på ett stort antal barn och unga vid olika barnhabiliteringar, förskolor och skolor i Sverige. Också ett begränsat antal vuxna med stora språkliga svårigheter prövade metodiken./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423219
eBook:Hej, får jag störa din ångest?:2021 eBook
Author: Zetterström, Linda
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Vla/DR
Media class: eBook
Publisher: JW Förlag
Resource type: Electronic material
Hej, får jag störa din ångest? Handbok i ångesthantering. Med ett vardagligt språk vänder sig författaren direkt till läsaren och förklarar hur akut och långvarig ångest uppstår samt ger förslag på sätt att hantera och lindra ångesten. Läsaren får ta del konkreta exempel och övningar som handlar om att få ökad kunskap, inre styrka och att hitta nya strategier för att må bättre. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423071
eBook:Med tvål, vatten och flit eBook
Author: Drakman, Annelie
Language: Swedish
Shelf mark: Vna/DR
Media class: eBook
Resource type: Electronic material
Upptäckten att bakterier kan orsaka sjukdom gjorde kopplingen mellan hygien och hälsa till en samhällsfråga på liv och död. Renlighetsivrandet började i de borgerliga hemmen: obefläckat linne signalerade förfining och respektabilitet. Sanitet var dock en lyx i tätbefolkade storstäder och blev en klassfråga som krävde stora miljöhygieniska reformer av vatten, avlopp, renhållning och livsmedelshygien. Rörelsen tog fart under årtiondena kring sekelskiftet 1900 och här belyser en grupp forskare hur renlighetsideal både omformade det samtida samhället och bäddade för de nordiska välfärdssamhällenas framväxt. Skribenterna speglar hur renlighetsfrågan uppfattats, ifrågasatts och omsatts i praktiken ibland med oväntade konsekvenser. Fallstudierna täcker in bland annat skolbad, kontaktannonser, husmodersföreningar, provinsialläkare, torghandel och fattigvård. Uppfattningar om klass, kön och arbete fick omförhandlas då smutsen skulle fördrivas av såväl statliga som ideella aktörer. Särskilt intressanta är de engagerade debattörer, föreningar och institutioner som drev frågor kring hygienen. Hur gick arbetet för ökad renlighet till? Vem och vad behövde rengöras och på vilka grunder? [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Results list

423574
eBook:Blåögd i Luhyaland:2021 eBook
Author: Fagerholm, Gunilla
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Npf/DR
Media class: eBook
Publisher: Divinamedia Publishing
Resource type: Electronic material
Bertil och Gunilla vill förverkliga sin dröm om ett nytt liv i ett varmare klimat, så de säljer huset, tar med sig hunden och ger sig av till Afrika. På en gammal majsåker mitt i luhyaland i västra Kenya slår de ner sina bopålar till en lerhydda. Från sitt bekväma och trygga liv i Sverige övergår de till en tillvaro där både elektricitet och vatten är bristvaror, i en miljö präglad av fattigdom, död och trolldom. Paret känner starkt för de lidande byborna och arbetar för att på olika sätt förbättra deras livsvillkor. Det går emellertid inte alls som de har förväntat sig. Byborna välkomnar visserligen försöken till hjälp, men byns medicinman uttalar besvärjelser över dem, och den korrupta hövdingen förklarar dem krig. Läsaren får följa parets liv i både sorg och glädje, allt beskrivet på ett rakt och ärligt sätt. Samtidigt som boken utgör en skildring av ett verkligt och spännande äventyr är det en tydlig reflektion av livet i en luhyaby kring millennieskiftet. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423392
eBook:Mysteriet Olga Tjechova:2021 eBook
Author: Beevor, Antony
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ikz Tjechova, Olga/DR
Media class: eBook
Publisher: Historiska media Elib
Resource type: Electronic material
Olga Tjechova växte upp i den legendariska tysk-ryska konstnärsfamiljen Knipper-Tjechov. Hon umgicks i bohemiska teaterkretsar och gifte sig som sjuttonåring med Misha Tjechov, brorson till den berömde författaren Anton Tjechov. Ryska revolutionen drabbade familjen hårt och som ensamstående mor anlände den utblottade Olga till Berlin 1920. I Tyskland inledde hon en makalös karriär, först som stumfilmsskådespelerska sedan som högt uppburen aktris i tredje rikets tjänst och umgicks flitigt med både Hitler och Goebbels. I april 1945 flögs hon ut ur det belägrade Berlin under den sovjetiska säkerhetstjänstens beskydd. Olga Tjechova var en berömd skönhet och en begåvad skådespelare. Men var hon också en skrupellös spion? Antony Beevor söker svaret på frågan och spåren för honom till Ryssland och Tyskland. Det är en fascinerande familjehistoria som uppdagas där Olga innehar den ena huvudrollen, hennes bror Lev Knipper, en berömd kompositör, den andra./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423067
eBook:Ge aldrig upp:2021 eBook
Author: Grylls, Bear
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Lz/DR
Media class: eBook
Publisher: Bokförlaget Nona Elib
Resource type: Electronic material
I Ge aldrig upp! tar vår tids mest kände äventyrare Bear Grylls med läsaren på sina berömda strapatser. Han berättar om sina värsta expeditioner och delar med sig av personliga historier från sina mest spektakulära överlevnadssituationer. Bear Grylls tar också med oss bakom kulisserna på sina populära teveprogram. Vi får veta hur det var att ha med sig president Obama, och secret service, ut i vildmarken, samt hur världsstjärnor som Roger Federer och Julia Roberts egentligen klarade sig i det vilda. Med sin bok delar Bear Grylls med sig av de värdefulla insikter han lärt sig av sina äventyr. Han berättar om sina framgångar, men också om sina personliga utmaningar och motgångar. För honom har äventyr och expeditioner ett högre värde - det lär oss vikten av mod, kamratskap och fysisk och psykisk uthållighet./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423066
eBook:Glöm allt men inte mig:2021 eBook
Author: Grandin, Philomène
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ikz Grandin, Philomène/DR
Media class: eBook
Publisher: Albert Bonniers förlag Elib
Resource type: Electronic material
Det är 80-tal och Philomène och hennes pappa lever ett okonventionellt liv fyllt av kultur och kärlek. Men pengarna är oftast slut. Pappa är Izzy Young, legendaren som upptäckte Bob Dylan och vars Folklore Center i New York utgjorde scen för musiker och poeter som Patti Smith och Allen Ginsberg. Trettio år senare sjunker Izzy allt djupare in i demens. En gripande uppväxtskildring och en berättelse om en far och dotter som vägrar släppa taget om livet och varandra./Innehållsbeskrivning från Elib
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
422749
eBook:Den osynliga buren:2021 eBook
Author: Romero, Rebecca
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Lz Romero, Rebecca/DR
Media class: eBook
Publisher: Ordberoende Förlag AB
Resource type: Electronic material
Det här är min berättelse om den destruktiva relation som jag kämpade länge för att bli fri från. Om den man som jag trodde skulle bli mitt livs kärlek, men som visade sig bli mitt livs värsta mardröm. Rebecca träffar David och tillsammans upplever de himlastormande passion. Men snart börjar gråa moln skymma de rosafärgade skyarna. Lögner, svek, kontroll och krav, trappas upp med våld och förnedring. Vi följer Rebecca, David och deras nyfödda son till Davids hemland. Hon försöker lämna, men lyckas inte. Till slut hittar Rebecca vägen ut till ett liv som är värt att leva, ett liv utanför buren. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
422652
eBook:Ödets marionett:2021 eBook
Author: Bauder Fontúrvel, Bernardo
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Lz Bauder Fontúrvel, Bernardo/DR
Media class: eBook
Publisher: Recito Förlag
Resource type: Electronic material
Arton år gammal flyttar Bernardo till Sverige när hans pappa 1960 utses till Venezuelas generalkonsul i Göteborg.Världen rasar för Bernardo när hans dotter drabbas av en mystisk och allvarlig psykisk störning som enligt läkarna snart kommer att resultera i hennes död. Experter och läkare står handfallna och diagnoserna avlöser varandra.Ett polisförhör i Spanien 1974 resulterar i ett långt fängelsestraff. Men den annalkande katastrofen blir till en välsignelse när Bernardo i fängelset möter andligheten genom yoga, meditation och ett osjälviskt tjänande. I stället för till bitterhet används tiden till att lägga grunden för en livslång andlig resa som han i denna fascinerande bok delar med oss.Från barndomen, präglad av både katolicism och schamanism, via självdisciplin, långa fastor, möten med andliga mästare i Indien samt medicinmän och schamaner i Nord- och Sydamerika, mystiska upplevelser i den svenska lappmarken och mycket mer får vi tillgång till en hisnande självbiografisk resa där tragedi, djup och spänning blandas med humor och tidlös visdom.En bok för varje sökare att läsa och inspireras av! [Elib]
Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
422505
eBook:Vägen till att leda mig själv:2021 eBook
Author: Kaspersen, Kristin
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Dok/DR
Media class: eBook
Publisher: HarperCollins Nordic Elib
Resource type: Electronic material
ANKAR OCH VERKTYG SOM HJÄLPT MIG ATT HANTERA STRESS OCH ORO Du får inte må så här. Din stress och oro är alldeles för hög. Du kan bli sjuk! sa min storasyster med bestämd ton. Där och då bestämde jag mig för att det fick räcka nu. I denna bok delar jag med mig av mina personliga erfarenheter kring hur vi kan bygga självkänsla och bli en bättre ledare i oss själva. Allt för att minska stressen på jobbet, i relationen, ja, i hela livet. Flera utbildningar inom coachande ledarskap har gett mig många nya insikter. Det här är tankar, verktyg och kunskap som hjälpt mig. Kanske väcker jag en nyfikenhet hos dig om vad du vill göra för att må ännu bättre? Jag börjar, det börjar med mig, och jag tar fullt ansvar för det. KRISTIN KASPERSEN är en av landets mest folkkära tv-profiler och har arbetat som programledare sedan 1992. Hon är också en populär föreläsare och har skrivit flera böcker om hälsa, kost och träning, bland andra Stark i kropp och själ (2013), Good food (2015) och Good morning (2017). Både senaste boken Tacksamhet (2019) och Vägen till att leda mig själv är rikt illustrerade med Kristins egna fotografier/Innehållsbeskrivning från Elib
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
422467
eBook:Sofia:2021 eBook
Author: Bergström, Carin
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Lz Sofia, drottning av Sverige/DR
Media class: eBook
Publisher: Historiska media
Resource type: Electronic material
År 1856 giftes prinsessan Sofia av Nassau bort med den svenske hertigen Oscar av Östergötland. Makarna möttes i ett gemensamt intresse för litteratur, musik och politik. Föga anade någon av dem att de fjorton år senare skulle sitta som kung Oscar II och drottning Sofia på de förenade kungarikena Sveriges och Norges tron. Oscar II var storvulen och utåtriktad, och hade ständiga otrohetsaffärer. Men Sofia var inte en drottning som gick ett steg bakom sin make. I Carin Bergströms insiktsfulla och lyhörda biografi skildras tvärtom en drottning som alltid fanns vid kungens sida - som rådgivare och osviklig partner. Förväntningarna på Sofia var höga, hennes främsta uppgift var att föda en tronarvinge för nationens bästa. Sofia uppfyllde dessa krav med råge. Paret fick fyra söner: Gustaf, Oskar, Carl och Eugen. Drottningen var på många vis före sin tid, inte minst i uppfostran av sönerna. I biografin framträder en progressiv kvinna med ett uttalat mål att reformera sjukvården i allmänhetens tjänst. Carin Bergström är fil.dr och docent i historia. Hon har bland annat varit museichef på Skoklosters slott och överintendent för Kungl. Husgerådskammaren. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
422393
eBook:Kvitter från mitt Italien:2021 eBook
Author: Bengtsson Agostino, Marianne
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Lz Bengtsson Agostino, Marianne/DR
Media class: eBook
Publisher: Recito Förlag Elib
Resource type: Electronic material
CORONAPANDEMIN FÖRÄNDRADE ALLT. I Italien fick vi inte lämna våra hem under flera månader. Jag har alltid längtat efter att skriva så jag anmälde mig till en skrivarkurs. Där växte den här texten fram. Kvitter från mitt Italien är berättelser från snart 50 år i Rom. Min kärlek till Italien började redan som gymnasist på språkuniversitet i Perugia. Boken beskriver oväntade händelser ur vardagen, en svenskas möten med italiensk byråkrati och tradition./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
422338
eBook:Tysta tårar:2021 eBook
Author: Peters, Joe
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Lz/DR
Media class: eBook
Publisher: Bokförlaget Nona Elib
Resource type: Electronic material
Joe var bara fem år när han bevittnade den fruktansvärda olyckan som dödade hans pappa och det gjorde honom bokstavligen stum. Han talade inte på fyra och ett halvt år, vilket betydde att han var oförmögen att be någon om hjälp när hans liv förvandlades till ett levande helvete. Joes mamma och två av hans äldre bröder slog honom, våldtog honom och låste in honom i källaren. Ibland lämnades han naken i mörkret i tre dagar utan mänsklig kontakt och tvingades slicka upp matrester från golvet. Våldet och de sexuella övergreppen blev allt värre då fler människor, inklusive hans styvfar, inbjöds att utnyttja honom. Det enda räddningen för Joe var vänskapen med en av hans bröder och hans enda skolkamrat, som båda visade honom att kärlek är möjlig även i de mörkaste situationer. När Joe var fjorton lyckades han till slut fly. Joes berättelse från insidan av den mörkaste av gömda världar är en skildring om hur en liten pojke lyckades hitta styrkan att överkomma nästan omöjliga odds och växa upp och bli en betydelsefull man./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Search the catalogue

Language