Boken kommer

Boken kommer

Om du inte kan komma till biblioteket, så kan biblioteket komma till dig. Tjänsten är till för dig som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta dig till biblioteket.

Boken kommer hem till dig.

Results list

425244
eBook:Fatta lagen! (lättläst version):2022 eBook
Author: Hariri, Dona
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Oe/DR
Media class: eBook
Publisher: Vilja förlag Elib
Resource type: Electronic material
Vi behöver alla känna till lagarna som styr oss och vår omvärld. Men det juridiska språket är ofta krångligt. I denna bearbetning av Dona Hariris Fatta lagen! får unga läsare möjlighet att bekanta sig med svenska lagar med relevans för deras liv. Språket är enkelt och personligt. I boken presenteras ett urval av situationer som unga människor kan hamna i. Vad behöver man till exempel veta när man hyr en lägenhet i andra hand? Vad innebär det att reklamera en vara? Vad är det för skillnad mellan förtal och förolämpning? Dessa och många andra frågor får läsaren svar på i Fatta lagen! Dona Hariri är jurist, föreläsare och programledare. Under sin uppväxt upplevde hon diskriminering och utanförskap, och tidigt bestämde hon sig för att bli jurist. Hon var 12 år när hon köpte sin första lagbok. Juridiken är ett demokratiskt verktyg och Dona arbetar som folkbildare på många olika sätt.. Att känn till sina rättigheter är grunden för jämlikhet, jämställdhet och alla människor lika värde. 2019 debuterade hon som författare med Fatta lagen! Viljas böcker är uppskattade av personer som är ovana vid att läsa eller kanske har någon form av lässvårigheter. Språket är enkelt men innehållet är anpassat för vuxna läsare./Innehållsbeskrivning från Elib
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
425030
eBook:Conquistadorerna:2022 eBook
Author: Harrison, Dick
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Kk/DR
Media class: eBook
Publisher: Historiska media Elib
Resource type: Electronic material
När européerna på 1400-talet gav sig ut över haven för att upptäcka nya kontinenter och handelsvägar, hade makthavarna på pyreneiska halvön inte bara ett geografiskt guldläge. I Portugal och det blivande Spanien samverkade dessutom kungamakten och kapitalet på ett sätt som stärkte de militära och handelsmässiga musklerna. Männen som gav sig av för att söka äventyr och rikedom har gått till historien som conquistadorerna - erövrarna. Många av dem kom från lågadliga familjer som stod kungamakten nära och ville avancera i hierarkierna. Vägen uppåt gick via guldjakt och slavhandel. Under en period på omkring 150 år lyckades conquistadorerna från Gamla världen lägga stora delar av Nya världen under sina fötter - inte minst beroende på att de förde med sig sjukdomar som slog ut stora delar av befolkningen i de erövrade länderna. I Conquistadorerna ger Dick Harrison en tankeväckande inblick i erövrarnas drivkrafter -och i de djupgående konsekvenserna av deras härjningar./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
425004
eBook:Svarta Saint-Barthelémy : Människoöden i en svensk koloni 1785-1847:2022 eBook
Author: Thomasson, Fredrik
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Kcx/DR
Media class: eBook
Publisher: Natur & Kultur Elib
Resource type: Electronic material
Sverige blev en slavnation när den karibiska ön S:t Barthélemy togs i besittning 1785. Slavar och så kallade fria svarta var i majoritet i kolonin ända till slaveriets avskaffande 1847. Här skildras för första gången den svarta befolkningens levnadsvillkor under det svenska styret. Bland de många människoöden vi får följa finns den bråkiga svarta adelsdottern Ulrica Montgomery, tonårsflickan Marie Catherine och tvätterskan Suzannah, vars ägare nästan misshandlade dem till döds, frisören Jean-Pierre som piskades för näsvishet, Daly som försökte att bli fri med hjälp av magiska dekokter och Sophie som försökte fly ön utklädd till man. Mitt i slaveriets och slavhandelns grymhet ges även glimtar av ett rikt socialt liv och exempel på hur svarta invånare hjälpte varandra trots stora risker./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
424950
eBook:Virtuell semester:2022 eBook
Author: Forselius, Alexander
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Bv/DR
Media class: eBook
Publisher: Alexander Forselius Elib
Resource type: Electronic material
Coronapandemin är inne på sin fjärde våg och men svenskarnas sug efter resor är omåttligt - men hur tillfredsställer man behovet av att resa bort utan att riskera bli satt i karantän eller sin och sina medmänniskors hälsa mitt under den brinnande COVID-19 pandemin? IT-konsulten Alexander Forselius tror sig ha en lösning på detta, virtuella resor. IT-konsulten Alexander Forselius tror sig ha hittat en lösning på problemet - att resa virtuellt. I den här boken berättar han om hur han med VR, meditation och YouTube kan lura hjärnan att få den känslan man egentligen vill åt genom att länsa sparkontot och dra ut i världen trots dessa farliga tider, utan att behöva riskera sin egen och andras hälsa, säkerhet och ekonomi. Det är vårvintern 2022 och trots utdragen pandemi så visar bokningsstatistiken att folket helst vill ut och resa, trots alla varningar om nya mutationer, karantäner, testningar och vaccinpass./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
424913
eBook:Tillsammans genom pandemin:2022 eBook
Author: Sjödin, Stefan
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Veba/DR
Media class: eBook
Publisher: Praktikertjänst AB
Resource type: Electronic material
Tillsammans genom pandemin är en berättelse om människorna som stod upp när svensk vård ställdes inför sin svåraste utmaning i modern tid. Läsaren får följa med bakom kulisserna när tandvården och hälso- och sjukvården ställde in, ställde om och ställde upp. Boken bygger på ögonvittnesskildringar och intervjuer med sjuksköterskor, tandläkare, läkare och fysioterapeuter på en rad orter i Sverige, men också på samtal med företrädare för Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner och Vårdföretagarna. Det är en berättelse om tandläkare som permitterade medarbetare när restriktioner och rädsla höll patienterna hemma. Om vårdcentraler som stod i frontlinjen när pandemin slog till, om de som bakom immiga visir och donerade munskydd räddade liv. Om fysioterapeuter som kämpade med patienter som stannade hemma, rörde sig mindre och mådde allt sämre. Det är en bok om hur Praktikertjänst och Vårdsverige klarade av det första året med coronapandemin. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
424853
eBook:Kongokrisen:2021 eBook
Author: Agrell, Wilhelm
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Kpd/DR
Media class: eBook
Publisher: Historiska media
Resource type: Electronic material
Den svenska FN-insatsen i Kongo var kontroversiell redan från början. Det svenska försvaret hade i början av 1960-talet inga erfarenheter av operationer långt från hemlandet. Vad var det egentligen man skulle uppnå som fredsbevarare i ett land i kaos? Steg för steg förändrades uppdraget. De svenska styrkorna blev alltmer en stridande part i ett inbördeskrig kring utbrytarstaten Katanga. Att Sverige slöt upp bakom insatsen berodde till stor del på att Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare. För honom var krisen i Kongo en avgörande utmaning. Han måste visa att världsorganisationen kunde spela en självständig roll mellan stormakterna. Natten mellan den 17 och 18 september 1961 omkom Hammarskjöld under oklara omständigheter i en flygkrasch i Nordrhodesia (nuvarande Zambia). Var det en olycka, som den officiella utredningen snabbt slog fast? Eller hade Hammarskjöld direkt eller indirekt bragts om livet av någon av de krafter som ville röja honom ur vägen? Militärhistorikern och författaren Wilhelm Agrell skriver initierat och intresseväckande om konflikten i Kongo, Hammarskjölds roll och spekulationerna kring dödskraschen. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
424851
eBook:Rationalitet:2021 eBook
Author: Pinker, Steven
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Do/DR
Media class: eBook
Publisher: Fri Tanke Förlag
Resource type: Electronic material
Hur kan medlemmar av den art som lyckats utveckla ett vaccin mot covid-19 på mindre än ett år också tro att jorden är platt? Mänskligheten har nått oöverträffade vetenskapliga höjder, men verkar samtidigt vara på väg att mista förståndet. Steven Pinker avskriver det cyniska påståendet att människan är en i grunden irrationell varelse. Snarare förklarar han en växande faktaresistens som en oförmåga att använda de intellektuella verktyg vi utvecklat genom historien: logik, omdöme och kritiskt tänkande. Tillgång till centrala rationella redskap är avgörande, men utgör trots det inte en självklar del i den nationella läroplanen, och har inte tidigare presenterats utförligt och lättillgängligt i en populärvetenskaplig bok - förrän nu. Rationalitet är avgörande. Det hjälper oss att göra bättre val, informerar vårt moraliska omdöme och är den grundläggande drivkraften för social rättvisa. Rationalitet är en bok som både utmanar och inspirerar. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
424819
eBook:Bättre kan vi! Eller?:2022 eBook
Author: Merlöv, Alf
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Ohf/DR
Media class: eBook
Publisher: Recito Förlag
Resource type: Electronic material
Bättre kan vi! Eller?Våra svenska städer har under ett halvt århundrade genomgått stora förändringar. Ingen kunde under 1960-talet föreställa sig det samhälle vi har idag. Särskilt har utmaningarna, som i en stad som Malmö, varit både många och omfattande. Ambitionerna att klara anpassningarna har varit höga. Framgångarna har varit många, men misslyckandena som också funnits, har grusat förhoppningarna om en socialt sammanhållen stad, där alla upplever sig inkluderade.Med många års erfarenheter och med starka intryck från dagens utveckling berättar Alf Merlöv med egna ord, när han möter socialt utsatta ungdomar, leder olika verksamheter inom välfärden och när han blir delaktig i stora förändringsprocesser. Erfarenheter som präglas av sin tid, men erbjuder näring för nödvändigt nytänkande och kloka beslut idag.Med sina och andras erfarenheter presenteras i boken en realistisk och unik modell för hur ett verkligt förbyggande arbete måste utformas, att skolan och det sociala arbetet behöver reformeras, att de positiva krafter som finns ges större möjligheter, så att fler unga och deras föräldrar lyckas inför framtiden.Några kan göra mycket och många kan göra lite, men tillsammans kan vi uppnå vad vi önskar - ett samhälle där bitterhet och hat ersätts med omtanke och förstånd. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
424790
eBook:Stormaktsskärgård:2021 eBook
Author: Eriksson, Niklas
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Prcd/DR
Media class: eBook
Publisher: Nordic Academic Press
Resource type: Electronic material
Under 1600-talet utvecklades Sverige till en militär stormakt samtidigt som internationella kontakter och handelsutbyte vitaliserades. I stormaktens mitt, omgärdat av tusentals svårnavigerade öar, skär och lömska undervattensgrynnor låg Stockholm. Härifrån administrerades landets moderniserade och effektiviserade förvaltning av skatter och tullar för de skepp som utgjorde kontakterna med utlandet. Farlederna genom skärgården kantades av en brokig och ständigt föränderlig bebyggelse som till största delen bestod av skepp. Spåren efter segelfartygen försvann från havsytan så snart kölvattnet lagt sig, och Stockholms skärgård framstår idag i det närmaste som ett orört naturlandskap. I Stormaktsskärgård berättar arkeologen Niklas Eriksson hur staten omformade farlederna och skapade förutsättningar för handelssjöfarten att röra sig bland skären. Eriksson skildrar en landskaps historia i gränslandet mellan stormakten och det öppna havet, berättad utifrån reseskildringar, kartor, fornlämningar, bilder, skeppsvrak och annat källmaterial. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
424768
eBook:66 day challenge med medelhavsmat:2022 eBook
Author: Davidsson, Ulrika
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Qcabb/DR
Media class: eBook
Publisher: The Book Affair Elib
Resource type: Electronic material
Ulrika Davidsson är tillbaka med över 80 nya goda recept och en inspirerande hälsoutmaning för alla som vill leva ett friskare och smalare liv. En heltäckande kostplanering för 66 dagar med kalorisnåla men matiga och goda recept med smaker från Medelhavet som hjälper dig igång med ett energifyllt och hälsosamt liv. En vana skapas som vi vet på 66 dagar och att skapa nya vanor kräver disciplin, motivation och planering. I sin nya kokbok, med medelhavsinriktning på de goda och lättlagade recepten, inspirerar Ulrika Davidsson till en hälsosammare livsstil och ett liv med massor av ny energi. Här får du ett väl utarbetat kostprogram på 66 dagar minutiöst anpassat för att hitta en ny, smal, stark och hälsosam livsstil. Utöver den tydliga kostplanen med goda lågkolhydratrecept får du dessutom den rätta peppen för att lyckas motivation och målplanering på vägen som hjälper dig hela vägen i mål. Ulrikas kostprogram med lågkolhydratkost och periodisk fasta är baserade på hennes mångåriga erfarenhet av kostrådgivning. Hon lär dig äta mer hälsosamt med naturligt protein, mycket grönsaker och långsamma kolhydrater. Recepten är indelade i frukost, vego, kött, fågel, fisk och skaldjur och några riktigt smarriga desserter. De är lättlagade, näringsrika och framför allt väldigt goda! Dessutom är recepten både kalori- och kolhydratsberäknade så att du har full koll på vad kroppen får i sig. Vad sägs om t ex squashspagetti vongole, varm medelhavssallad, halstrad tonfisk med kålsallad och grekisk kycklinggryta? Börja redan idag och utmana dig till en riktig omstart och ett friskare och starkare liv. Du kommer snabbt att märka att du har mer energi och ork, och se en skillnad på vågen. Du kommer inte att ångra dig! Ur innehållet: - Över 80 lättlagade och goda lågkolhydratrecept - Kostscheman för 66 dagar med kaloriberäknade medelhavsinspirerade recept för alla måltider - Planera din vecka med inköp,
matlagning och food prep - 5 ovanor som ska förändras /Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating

Results list

425333
eBook:Vägar jag vandrat:2022 eBook
Author: Fjordgren, Olle
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Lz Fjordgren, Olle/DR
Media class: eBook
Publisher: Media 24 / Digibook Elib
Resource type: Electronic material
Jag har bott, arbetat, skrattat, svettats, blött och älskat i många länder. Jag arbetade med Mujahedin i Afghanistan under kriget mot Sovjet 1981. Druckit morgonkaffe med muslimska vänner i Somaliland och sett solen gå upp över havet. Tillsammans med mina kompisar bland Talibanerna har jag sett månen gå upp över Gilgitdalen i Norra Pakistan. Jag reste runt i Ogadenprovinsen långt innan några stjärnögda journalister hittade dit. Jag har blivit knuffad omkull av ett vårtsvin i Etiopien. Detta är berättelser om några av de människor jag mött och vägar jag vandrat./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
425329
eBook:Erik XIV:2022 eBook
Author: Harrison Lindbergh, Katarina
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Kc.41/DR
Media class: eBook
Publisher: Historiska media Elib
Resource type: Electronic material
Historien om Erik XIV rymmer prakt och makt, ungdomlig iver och eftertankens kranka blekhet. Den är fylld av framtidsvisioner och undergång, kärlek och hat, trofasthet och svek. Erik tog över kronan när Gustav Vasa dog år 1560 och hans regeringstid präglades av det blodiga nordiska sjuårskriget. Sturemorden och Eriks psykiska kris efter händelsen, samt äktenskapet med den ofrälse Karin Månsdotter har gjort honom känd för eftervärlden. Men Erik XIV var framför allt Sveriges första renässanskung och en energisk arvtagare till Gustav Vasa. Han var lärd, konstnärlig och storvulen och tog sig an uppgiften att styra Sverige med stor optimism. En känsla som gradvis övergick i tvivel då problemen hopade sig och blev honom övermäktiga. Erik avsattes och fängslades efter en kupp ledd av hans bröder Johan och Karl år 1568. I fångenskapens allt hårdare isolering ägnade han de sista åren åt att teckna, skriva och komponera musik, samtidigt som bröderna svartmålade honom. Ända in i våra dagar har Eriks brors propaganda färgat kungens historia, men det finns en berättelse om Erik bortom lögnerna och överdrifterna. Katarina Harrison Lindbergh skriver med smittande engagemang och lyfter fram ett rikt källmaterial, däribland dagboksanteckningar och brev mellan Erik och fadern, som bidrar till en mer helgjuten bild av renässansmonarken./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
424935
eBook:Albert Einstein:2022 eBook
Author: Dömstedt, Tomas
Year: 2022
Language: Swedish
Shelf mark: Lz Einstein, Albert/DR
Media class: eBook
Publisher: Vilja förlag
Resource type: Electronic material
Albert Einstein är känd som en av världens viktigaste vetenskapsmän och vår tids största geni. I den här boken får vi lära känna honom som person, från tiden som den ifrågasättande eleven som hoppade av skolan, till upptäckterna som gjorde honom världsberömd. Det handlar också om kärleken och familjelivet, flykten till USA och hans engagemang i frågor om fred och rättvisa. Lättlästa böcker från Vilja är ofta något kortare, har alltid ett lättare språk och ett innehåll anpassat för en vuxen läsare. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
424933
eBook:Till männen som köpte min kropp:2021 eBook
Author: Amcoff, Louise
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Lz Amcoff, Louise/DR
Media class: eBook
Publisher: Norstedts
Resource type: Electronic material
"Ni som betalar för andra människors kroppar finns överallt. Ni är någons pappa, farfar, bror, kusin, bästa kompis, chef eller kollega."Louise Amcoff var 14 år när hon sålde sin kropp för första gången. Hon ville skada sig själv så mycket som möjligt, inget annat kände hon att hon var värd. Bekräftelsen när okända män ville betala för henne var flyktig, men spåren av deras övergrepp lämnade verkliga skador överallt i henne. Och gav upphov till allt större självförakt.Det här är en skakande berättelse om prostitution, ångest och självskadebeteende. Det handlar om en ganska vanlig men ändå ovanlig tonåring i Hälsingland. En flicka som älskar hästar, flyr från institutioner och säljer sig på lunchrasten. Det handlar också om alla dessa män som anser sig ha rätten att köpa andra människors kroppar. Mängder av 25-åringar, småbarnspappor och farbröder; i förråd, bakom förskolor, i villan när familjen är iväg på sitt.Till männen som köpte min kropp är en brännande aktuell och gripande självbiografi av Louise Amcoff, berättad för journalisten och kriminologistudenten Tove Sahlin. [Elib]
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating Provide rating
424705
eBook:Hitlers sista sekreterare:2021 eBook
Author: Junge, Traudl
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Lz Junge, Traudl/DR
Media class: eBook
Publisher: Historiska media
Resource type: Electronic material
Traudl Junge var bara 22 år och drömde om en karriär som dansös när hon fick erbjudande om att bli Adolf Hitlers sekreterare. Från 1942 fram till Hitlers självmord i april 1945 var Traudl alltid vid führerns sida. Det var hon som renskrev hans tal och brev - till och med hans testamente. Strax efter kriget skrev Traudl Junge ner sina upplevelser i från tiden i den nazistiska maktapparatens närhet. Hennes skildring av Hitler skiljer sig radikalt från den gängse bilden av den psykiskt instabile diktatorn. Under resten av sitt liv brottades Traudl Junge med skuldkänslor för sin naiva hållning till Hitler och sitt arbete i Tredje rikets tjänst. Texten har bearbetats av den österrikiska författaren Melissa Müller på grundval av personliga samtal mellan henne och Traudl Junge. Boken blev 2004 filmatiserad i den klassiska filmen Undergången. [Elib]
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
424389
eBook:Sabotören i Auschwitz:2021 eBook
Author: Rushton, Colin
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Lz Dodd, Arthur/DR
Media class: eBook
Publisher: Bokförlaget Nona Elib
Resource type: Electronic material
Upp till 1 500 brittiska soldater var krigsfångar i Auschwitz. Arthur Dodd var en av dem. 1942 blev den unga brittiska soldaten Arthur Dodd tillfångatagen av den tyska armén och förd till arbetslägret i Auschwitz. Där tvingades han att genomlida hårt arbete, svält och brutalt våld. Arthur trodde inte att han skulle överleva Auschwitz. Men han vägrade att ge upp utan att göra motstånd. Sabotören i Auschwitz berättar historien om hur Arthur riskerade sitt liv för att försöka minska lidandet hos de judiska fångarna genom att sabotera för nazisterna och tillsammans med andra planera en massflykt. Denna sanna berättelse ger en ny inblick i arbetslägrets organisation och kastar ljus över till stor del okända vittnesmål från brittiska militärer innanför murarna./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
424120
eBook:Under skinnet:2021 eBook
Author: Frid, Karl
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Lz Frid, Karl/DR
Media class: eBook
Publisher: Bokfabriken Elib
Resource type: Electronic material
Karl Frid (Karl of Sweden) är Sveriges mest anlitade manliga strippa. Men när han drabbas av problem med hjärtrytmen i fängelset ser det ut att vara på väg åt ett annat håll. Efter den traumatiska händelsen börjar Karl analysera sitt liv: vem är han och hur har han hamnat i en cell med Sveriges värsta brottslingar? Från början en blyg och annorlunda kille med stora drömmar, uppväxt i en dysfunktionell familj och i tonåren med våld och missbruk. Men den blyga killen hårdnar, glider ifrån skolan och hamnar i kriminellt umgänge. Samtidigt blir han erkänd för sitt yttre och värvas till en dokusåpa. Ett vilt krogliv följer och tar Karl vidare till uppdrag som manlig strippa och en värld med droger, sprit och pengar. Karls pengahunger växer och drar in honom i ekonomisk brottslighet. Han åker fast och döms till fyra års fängelse. Hjärtrusningen i cellen blir början på Karls resa in i sig själv och till ett nytt liv. Med sin självbiografi Under skinnet, En manlig strippas bekännelser vill Karl inspirera andra till att oavsett vad du utsatts för, så går det att göra en förändring och ta kontroll över sitt liv./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423973
eBook:Fallet:2021 eBook
Author: Heberlein, Ann
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Lz Heberlein, Ann/DR
Media class: eBook
Publisher: Mondial Elib
Resource type: Electronic material
Drev är en ovanligt välfunnen metafor för att beskriva det som händer när en offentlig person blir medialt avrättad. Drevkarlarna på sociala medier larmar och skriker, anklagar, trakasserar och förföljer bytet tills han eller hon röjer sig genom ett förfluget ord, ett aggressivt utspel eller en ogenomtänkt respons. Och då, när villebrådet skrämts fram, sitter journalisterna i sina jakttorn och skjuter prick. Pang. Du är död! På nyårsnatten 2016 hade Ann Heberlein all anledning att skåla. Hon skrev för de stora tidningarna, hyllades för sina böcker och respekterades för sin forskning. Men innan snön hann smälta skulle allt det hon byggt upp vara på väg att raseras. Fallet handlar om att förlora nästan allt: anseende, anställning, uppdrag och vänner, men att trots det stå upp för sina värderingar och handlingar, även när man har mer att vinna på att inte göra det./Innehållsbeskrivning från Elib
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating Provide rating
423811
eBook:Från Östermalm till Hinseberg:2021 eBook
Author: Guerra, Monica K.
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Lz/DR
Media class: eBook
Publisher: Idus förlag Elib
Resource type: Electronic material
Domen kom den 30/7-2019 och var på hela fyra år. Jag minns inte vad jag tänkte när domen föll, men hela min värld snurrade, som om jag befann mig upp och ner. Jag måste ringa mina barn, tänkte jag. Men mina döttrar hade redan fått reda på detta då tidningarna hade hunnit skriva om det innan jag fick domen i handen. 2018 mottar Monica ett gåvobrev från vad hon tror är hennes mamma. Det ska visa sig bli början på en lång livsavgörande resa som kantas av ångest, tårar och förvirring när hon blir dömd till att sitta inne på ett av Sveriges mest omtalade fängelser. Från Östermalm till Hinseberg är Monicas historia, hennes upplevelser av tiden där hon inte bara försöker överleva, utan även söker upprättelse./Innehållsbeskrivning från Elib
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
423701
eBook:G som i gärningsman:2021 eBook
Author: Karlsson, Sören
Year: 2021
Language: Swedish
Shelf mark: Ikz Hildebrand, Staffan/DR
Media class: eBook
Publisher: Bokfabriken Elib
Resource type: Electronic material
Boken som för första gången avslöjar regissören Staffan Hildebrands övergrepp mot pojkar. Deanne Rauscher ( Den motvillige monarken ) och Sören Sulo Karlsson kartlägger en tystnadskultur som hållit i sig fram tills nu. Genom samtal med de som var med tecknar författaren Sören Sulo Karlsson och researchern Deanne Rauscher ett porträtt av ett 80-tal då ungdomskulturen blomstrade medan folkhemmets skyddsnät vittrade sönder. Fram träder historier om unga pojkar med trasiga hemförhållanden som finner en fristad i musik, film, dans och graffiti. Till samma värld söker sig också vuxna män, som utnyttjar det faktum att det inte är accepterat att som pojke och ung man prata känslor eller visa sig sårbar. De som blivit utsatta för övergrepp har i stället förtigit och förträngt långt in i vuxen ålder. I centrum för många av berättelserna återfinns filmregissören Staffan Hildebrand./Innehållsbeskrivning från Elib
Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Selected rating Provide rating

Search the catalogue

Language