Smedby

Välkommen till Smedbys kultur- och fritidsfilial Smedjan. Smedjan är fritidsgård, kulturskola, bibliotek och café under ett och samma tak. Biblioteksdelen är tillgänglig under hela öppettiden, men det finns inte alltid bibliotekspersonal på plats.

Smedby

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Search the catalogue

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Language