Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket

Välkommen till Kalmars huvudbibliotek. Biblioteket är placerat centralt i Kalmar i Postens gamla lokaler vid Systraströmmen. Huvudbiblioteket är öppet för tidningsläsning måndag till fredag kl. 8:00-10:00, ingång från Postgatan. Ett begränsat antal dagstidningar finns att läsa.

Huvudbiblioteket

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Linked assets

Search the catalogue

Linked assets

Linked assets

Language