Boken kommer

Denna service riktar sig till dig som på grund av ålder, rörelsehinder eller långvarig sjukdom inte själv kan ta dig till biblioteket.

Tala om vilka intressen du har och vad du vill låna, så skickar vi böcker hem till dig en gång i månaden efter ett överenskommet schema.

Tjänsten är gratis.

Du kan låna vanliga böcker, böcker med extra stor stil, talböcker, tidskrifter med mera.

Telefon: 0480-45 06 50
E-post: bokenkommer@kalmar.se

Sök

Språk