Ukrainska läromedel

Ukrainska läromedel

Söker du eller någon i din närhet ukrainska läromedel som följer ukrainsk läroplan?

Natur & Kultur har med tillstånd från och i samarbete med det ukrainska läromedelsförlaget Ranok Publishing House, samlat ett urval av de viktigaste läromedlen för elever i grundskolan, som kan upprätthålla fortsatt skolundervisning för de elever som antingen befinner sig på flykt eller som just har anlänt till en skola i Sverige.

Natur och kulturs hemsida med ukrainska läromedel hittar du när du klickar här.

Sök

Språk