Stifts-och gymnasiebiblioteket

Stifts-och gymnasiebiblioteket

På Kalmar stadsbibliotek finns också Stifts- och gymnasiebiblioteket med samlingar av äldre tryck och handskrifter

Stifts- och gymnasiebiblioteket är en avdelning inom Kalmar stadsbibliotek. Grunden till samlingarna är Kalmars medeltida domkyrkobibliotek och Kalmar storskolas samlingar. Samlingarna omfattar cirka 40 000 verk. Stifts- och gymnasiebiblioteket är helt unikt, därför får inget material lånas hem.

Några av de mest kända verken är en pergamentcodex av den heliga Birgittas Himmelska uppenbarelser från 1390-talet samt Eric Johan Stagnelius efterlämnade manuskript från mitten av 1700-talet.

I samlingarna ingår också kartor från 1500-talet och senare, handkolorerade planscher, bokverk som beskriver växt- och djurriket samt intressanta och betydande böcker inom teologi, filosofi, historia, juridik och naturvetenskap.

Eric Johan Stagnelius manuskript är digitaliserade och finns i Litteraturbanken. Här hittar du en länk till Litteraturbanken.

Det tryckta materialet i våra samlingar är delvis katalogiserat och finns i Libris. Här hittar du en länk till Libris.

Kontakt

Kontakta oss via e-post eller telefon om du har några frågor om Stifts- och gymnasiebiblioteket.

Telefontid: måndag och torsdag kl. 10:00-12:00

Telefonnummer: 0480-45 06 36

Sök

Språk