Prislista Stiftet

Prislista Stiftet

Prislista för digital kopiering vid Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar

Grundavgift - inkluderande elektronisk bildöverföring alternativt överföring till cd eller pappersutskrift, 50 kr.

Enkel digital kopiering med låg upplösning
Pappersutskrift, per styck, 5 kr (A4).
Kopior för elektronisk överföring, per sida, 5 kr.

Digital kopiering med hög upplösning
Pappersutskrift, per styck, 300 kr (A4).
Kopior för elektronisk överföring, per sida, 300 kr.

Vid hemsändning per post tillkommer portoavgift.

Sök

Språk