Läsning - en demokratisk rättighet

Läsning - en demokratisk rättighet

Vikten av att läsa för ditt barn

Både i och utanför skolan spelar läsförmågan en stor roll för barns och ungas kunskapsutveckling och möjlighet att nu och i framtiden kunna ta del av och påverka det samhälle de lever i.

Klicka här för att läsa mer om betydelsen av läsning.

 

Sök

Språk